Komentarz Państwowej Służby Geologicznej do komunikatu 3Legs Resources z 17 września 2014 r.

Komentarz Państwowej  Służby Geologicznej do komunikatu 3Legs Resources z 17 września 2014 r.:

Zaprezentowane wyniki testów złożowych po zabiegu szczelinowania przeprowadzonym na odwiercie Lublewo LEP – 1 ST1H, potwierdzają występowanie gazu ziemnego, jak również ropy naftowej, w łupkach ordowiku basenu bałtyckiego.

Na tym etapie rozpoznania wyniki te ugruntowują perspektywiczność obszaru na którym wykonano prace, dlatego należy się spodziewać dalszych prac poszukiwawczych na koncesjach pomorskich.  

Komentarz 3Legs Resources plc

Wróć do poprzedniej strony