Orlen Upstream rozpoczął wiercenie kolejnego otworu poszukiwawczego

Spółka Orlen Upstream rozpoczęła prace wiertnicze w Nowym Stręczynie w województwie lubelskim. To jedenasty odwiert koncernu w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

– Spodziewamy się, że prace wiertnicze potrwają około miesiąca. Planujemy w tym okresie osiągnąć łączną głębokość 4100 metrów – powiedział Wiesław Prugar prezes Orlen Upstream.  – Jeśli wszystko pójdzie według planów, zabieg szczelinowania w tej lokalizacji wykonamy w drugim półroczu 2015 roku.

W sierpniu spółka ORLEN Upstream zakończyła prace wiertnicze w miejscowości Minkowice w powiecie świdnickim. Obecnie trwają także prace w odwiercie Stoczek-OU1K, gdzie po zabiegu szczelinowania hydraulicznego przeprowadzany jest test produkcyjny. Równolegle zespół ORLEN Upstream przygotowuje lokalizację nowego otworu badawczego, zaplanowanego w obrębie koncesji Wołomin.

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z filarów znowelizowanej w lipcu strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017. Strategia zakłada kontynuację poszukiwań złóż węglowodorów na terenach koncesyjnych w Polsce, a także intensyfikację prowadzonego od roku 2013 wydobycia w Kanadzie. Łączne nakłady inwestycyjne Koncernu na segment wydobycia w najbliższych latach wynieść mogą 3,2 mld złotych.

24.09.2014 r.

źródło: newseria.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony