PGNiG odkryło w Wielkopolsce złoże typu tight gas

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło w rejonie Poznania na odwiercie Pniewy-4 (koncesja Wronki) złoże gazu ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight gas (gaz zamknięty). Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż niekonwencjonalnych tego typu w zachodniej Polsce.

Według wstępnych szacunków zasoby gazu ziemnego szacuje się na 1 - 1,5 mld m3. Obecnie Spółka przystępuje do testu produkcyjnego w celu określenia parametrów złożowych. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie kolejnych decyzji odnośnie dalszych prac związanych z zagospodarowaniem obiektu Pniewy. Weryfikacja danych geologicznych, dokładniejsze oszacowanie zasobów i przystąpienie do projektowania dalszych prac potrwa kilka miesięcy.

Otwór Pniewy 4 został wykonany w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r. Jego celem było potwierdzenie akumulacji gazu ziemnegow badanej strukturze.

Po opróbowaniu utworów czerwonego spągowca potwierdzono nasycenie obiektu gazem typu "tight gas". W celu uzyskania przemysłowego przepływu gazu, pod koniec listopada 2014 wykonano zabieg szczelinowania hydraulicznego.

Złoża typu tight gas wymagają większych nakładów na etapie prac poszukiwawczo-badawczych, ze względu na ich specyfikę, polegającą na słabszych parametrach eksploatacyjnych. Eksploatacja tego typu złóż związana jest z prowadzeniem dodatkowych zabiegów technicznych.

Gaz zamknięty jest uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jeden z rodzajów niekonwencjonalnych źródeł gazu. Jest wydobywany za pomocą technologii podobnych do stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego, stosuje się także zmodyfikowane szczelinowanie skał.

10.12.2014 r.

źródło: PGNiG

 

Wróć do poprzedniej strony