Dobre wieści z otworu Lublewo LEP-1ST1H na Pomorzu

Spółka 3Legs Resources Plc wydała komunikat informujący o stanie prac w otworze Lublewo LEP-1ST1H na Pomorzu. W drugiej połowie lipca 2014 r. wykonano tam zabieg szczelinowania hydraulicznego, największy jak do tej pory w Polsce. Obecnie trwają testy złożowe, które powinny dać odpowiedź, czy będzie możliwe komercyjne wydobycie gazu łupkowego.

Długoterminowy test produkcyjny rozpoczęto 6 sierpnia 2014 r. zwierceniem korków i czyszczeniem otworu. Następnie zamontowano w otworze mierniki ciśnienia, a 12 sierpnia przystąpiono do odbioru płynu zwrotnego. Płyn wypływa samoistnie, a do 14 sierpnia odebrano już około 12% zatłoczonej podczas zabiegu cieczy oraz węglowodory. Jest to bardzo dobry wynik - zazwyczaj po odebraniu określonej ilości płynu zwrotnego konieczne staje się wspomaganie azotem (tzw. airlift - gazodźwig).

Dotychczasowa praktyka zabiegów szczelinowania wykonanych w Polsce wskazuje, że na powierzchnię wraca od 13 do 44% zatłoczonych wcześniej cieczy (dane dla otworów poziomych). W przypadku otworów pionowych procent ten jest większy i waha się od 24 do 80% zatłoczonych cieczy. Średnio po szczelinowaniu wracało na powierzchnię około 1 600 m3 płynu zwrotnego, ale różnice dla poszczególnych otworów są ogromne i wynoszą od 33 m3 do ponad 8 000 m3. Całkowitą ilość płynu zwrotnego, jaka wróciła na powierzchnię po wszystkich wykonanych w Polsce zabiegach sczelinowania (do tej pory szczelinowano 23 otwory) szacuje się na około 40 000 m3. Dla porównania, średni dobowy przepływ oczyszczalni ścieków w Słupsku wynosi 19 647 m3.

Testy złożowe umożliwią ocenę długoterminowego potencjału produkcyjnego otworu Lublewo. Pomogą także w rozpoznaniu właściwości zbiornikowych formacji łupkowej Sasino, w obrębie której wykonano otwór poszukiwawczy.

Kamlesh Parmar, prezes 3Legs Resources, stwierdził: "Otwór Lublewo LEP-1ST1H ma szansę, by stać się kamieniem milowym w naszym programie poszukiwawczym w Polsce. Jest mi bardzo miło poinformować, że rozpoczęliśmy długoterminowe testy tego otworu. Wszystkie operacje przebiegały jak do tej pory bardzo gładko i jesteśmy ogromnie zadowoleni widząc, że otwór oddaje płyn zwrotny bez dodatkowej pomocy".

15.08.2014 r.

źródło: 3Legs Resources

abar

Wróć do poprzedniej strony