Małopolska: wkrótce ruszą poszukiwania gazu łupkowego

Jak donosi Dziennik Polski, na początku 2015 r. ruszą poszukiwania gazu i ropy łupkowej w zachodniej Małopolsce, w gminach Wadowice i Andrychów. Prace prowadzić będzie konsorcjum złożone z uczelni, instytutów badawczych i firm poszukiwawczo - wydobywczych. Działania poszukiwawcze będą miały - póki co - charakter jedynie badawczo - naukowy.

Konsorcjum zajmie się badaniem możliwości występowania i pozyskania gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych na obszarze Karpat. Rejon ten uchodził dotychczas za mało perspektywiczny, jeśli chodzi o potencjał gazu łupkowego i ropy łupkowej. Powodem tego są m.in. trudne warunki geologiczne.

Jak informuje Dziennik Polski, konsorcjum będzie jednocześnie testować odpowiednie technologie, pozwalające na efektywne pozyskanie gazu i ropy ze skał łupkowych w polskich warunkach geologicznych. Jak podkreśla Mirosław Rutkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, jest to obecnie jedna z najważniejszych kwestii, gdyż amerykańskie technologie nie do końca sprawdziły się w naszym kraju.

Dziennik Polski zwraca uwagę, że środki finansowe na poszukiwania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Karpatach pochodzić będą głównie z budżetu państwa. Firmy wchodzące w skład konsorcjum (PGNiG oraz PKN Orlen) wyłożą głównie sprzęt oraz know-how.

Według stanu na dzień 1 grudnia 2014 r. na terenie województwa małopolskiego nie obowiązywała ani jedna koncesja uprawniająca do poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

4.01.2015 r.

źródło: Dziennik Polski

abar 

Wróć do poprzedniej strony