Orlen Upstream szykuje się do szczelinowania otworu Stoczek-OU1K

W połowie sierpnia 2014 r. Orlen Upstream rozpocznie swój trzeci zabieg szczelinowania hydraulicznego. Prace zostaną wykonane w horyzontalnym odcinku otworu Stoczek-OU1K o długości 1000 m (koncesja Wodynie - Łuków) i potrwają około 6 tygodni.

Otwór horyzontalny Stoczek-OU1K ma całkowitą długość 4307 m. Zlokalizowany jest w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski (województwo lubelskie). Prace wiertnicze zakończyły się w marcu 2014 r.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu poszukiwań, czyli stymulacji otowu metodą szczelinowania hydraulicznego.

"Zaplanowany zabieg będzie miał charakter hybrydowy. Przetestujemy kilka różnych metod rozszczelniania skał, w kolejnych odcinkach tego samego otworu" – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. "Planujemy zastosowanie zmodyfikowanych na bazie dotychczasowych doświadczeń, składów płynów szczelinujących oraz dopasowanych do charakteru i własności skały technologii ich zatłaczania. Wykorzystamy także nowe, niestosowane dotychczas w Polsce, metody oceny produktywności złoża" – dodał prezes Prugar.

W lipcu 2014 r. zakończono budowę i napełnianie zbiorników na wodę technologiczną i trwa mobilizacja sprzętu i załóg serwisowych.

W minionych tygodniach odbyły się także spotkania konsultacyjne z radą gminy Stoczek Łukowski oraz mieszkańcami sąsiadujących z odwiertem miejscowości.

Koncern planuje wykonanie w najbliższym czasie kolejnego horyzontalnego otworu poszukiwawczego w gminie Cyców (koncesja Wierzbica).

Zgodnie ze strategią PKN ORLEN na lata 2014-2017 celem okresowego przeglądu posiadanych w Polsce aktywów poszukiwawczych jest wytypowanie obszarów o największej perspektywiczności, na których w kolejnych latach koncentrowane będą prace poszukiwawczo-rozpoznawcze. W najbliższych latach Koncern nie wyklucza także możliwości rozszerzania obszaru prac poprzez akwizycję aktywów, partnerstwo w projektach lub pozyskanie nowych bloków koncesyjnych.

8.08.2014 r.

źródło: www.orlen.pl

autor: abar

 

Wróć do poprzedniej strony