Wygaszono 3 koncesje poszukiwawcze spółki Silurian z grupy Petrolinvest na Opolszczyźnie

Ministerstwo Środowiska wydało ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przedłużenia 3 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonych spółce Silurian z grupy Petrolinvestu.

Spółka Silurian otrzymała informację o wydaniu przez Ministra Środowiska w dniu 25 listopada 2014 roku ostatecznego postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie złożonych wniosków o przedłużenie trzech koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (koncesje: Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle oraz Opole). W uzasadnieniu do postanowienia Ministerstwo wskazało na nieuwzględnienie przedstawionych przez Silurian okoliczności, które wpłynęły - zdaniem spółki -  na opóźnienie prac poszukiwawczych (zakres prac, protesty społeczne).

Spółka Petrolinvest posiada 91,70% udziału w kapitale zakładowym Silurian.

3.12.2014 r.

źródło: Petrolinvest

Wróć do poprzedniej strony