Czy będą badane ujęcia wody przed podjęciem jakichkolwiek działań poszukiwawczych?

Czy będą badane ujęcia wody przed podjęciem jakichkolwiek działań poszukiwawczych?

Obecnie nie ma wymogów prawnych dotyczących konieczności badania ujęć wód podziemnych miejskich lub wiejskich przed przystąpieniem do prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu z łupków.

Stosowana praktyka w Polsce wskazuje, że najczęściej sam inwestor zleca wykonanie opracowania, którego celem jest ocena stanu wód podziemnych przed przystąpieniem do prac (tzw. stan bazowy). Inwestor nie ma jednak obowiązku upubliczniania takiego opracowania.

Należy jednak zaznaczyć, że ujęcia miejskie lub wiejskie dostarczające wody do spożycia przez ludzi są objęte stałą kontrolą sprawowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny (Sanepid). Zakres oraz częstotliwość badań jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Dodatkowo wodociągi miejskie lub wiejskie posiadają własne laboratoria, w których oceniają jakość wody.

9.06.2014 r.

autorki: dr Małgorzata Woźnicka i Magdalena Nidental