Czy popierasz poszukiwania gazu łupkowego w Polsce?

Karty podstawowe

Od czterech lat trwają w Polsce poszukiwania gazu łupkowego. Jesteś ich zwolennikiem czy przeciwnikiem?