Czy przy wydobyciu i poszukiwaniu gazu unosi się w tym miejscu jakiś zapach?

Czy przy wydobyciu i poszukiwaniu gazu unosi się w tym miejscu jakiś zapach?

Pracom poszukiwawczym czy eksploatacyjnym nie towarzyszy żaden szczególny zapach. Sam metan jest gazem bezwonnym, nawaniany jest, ze względów bezpieczeństwa związanych z jego właściwościami palnymi i wybuchowymi, dopiero przed dostarczeniem do i odbiorców indywidualnych.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska