Czy sądzisz, że właściwe instytucje są w stanie zapewnić bezpieczeństwo poszukiwań gazu łupkowego?

Karty podstawowe

Czy sądzisz, że instytucje publiczne odpowiedzialne za kontrolę działalności firm poszukiwawczo - wydobywczych są w stanie zapewnić, że gaz łupkowy będzie wydobywany w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska?