Czy samo wydobycie gazu również wiąże się z hałasem?

Czy samo wydobycie gazu również wiąże się z hałasem?

Etap eksploatacji gazu ziemnego ma generalnie niewielki wpływ na otoczenie. Instalacja zajmuje kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Jedyne widoczne elementy na powierzchni terenu to głowice eksploatacyjne i towarzyszące im urządzenia.

Gaz z kilku odwiertów trafia do kopani gazu, czyli miejsca, w którym poddawany jest procesom osuszania czy oczyszczania a następnie kierowany do kompresora i pod odpowiednim ciśnieniem tłoczony do gazociągów. Pracy kompresorów, tłoczni i różnego rodzaju urządzeń pomiarowych towarzyszy hałas, jednak jego oddziaływanie ograniczone jest do terenu zakładu przemysłowego, podobnie jak w przypadku innej działalności przemysłowej.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska