Geologia

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Bieleń W. , Matyasik I.: Shail oil - nowy aspekt poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Nafta-Gaz 12/2013t4.36 MB
PDF icon Che Changbo, Pieńkowski G.: Shale gas in China – how much and when?784.46 KB
PDF icon Drop Krzysztof, Kozłowski Maciej: Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu ziemnego w łupkach; Przegląd Geologiczny,436.16 KB
PDF icon Gąsiewicz A.: Shale gas - geological challenge for Poland. Przegląd Geologiczny, 11/201339.23 KB
PDF icon Gąsiński A., Poszytek A., Poprawa P.:Zastosowanie metody Rietvelda do ilościowego oznaczania składu mineralnego skał łupkowych..3.84 MB
PDF icon Hadro Jerzy: Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach; Przegląd Geologiczny, 3/2010326.37 KB
PDF icon Hadro Jerzy, Wójcik Izabela: Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja; Przegląd Geologiczny, 7/2013129.65 KB
PDF icon Karcz Przemysław, Janas Marcin, Dyrka Ireneusz: Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej; Przegląd Geologiczny, 7/20131.46 MB
PDF icon Kiersnowski Hubert, Dyrka Ireneusz: Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r.; Przegląd Geologiczny, 6/2013613.91 KB
PDF icon Kiersnowski Hubert, Buniak Arkadiusz, Kuberska Marta, Srokowska-Okońska Anna - Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski; Przegląd Geologiczny, 4/2010647.01 KB
PDF icon Kowalik K., Jackowski K.: Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. PG 12/1460.05 KB
PDF icon Matyasik Irena, Słoczyński Tomasz: Niekonwencjonalne złoża gazu3.26 MB
PDF icon Krasoń J.: Współczesne odkrycia ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski. Przegląd Geologiczny, 5/201452.46 KB
PDF icon Labuda W.: Gaz z łupków spod dna Bałtyku. Przegląd Geologiczny, 12.2/20151.66 MB
PDF icon Lis Paweł: Analiza sedymentologiczna drobnoziarnistych osadów górnoordowicko-dolnosylurskich basenu podlasko-lubelskiego; Przegląd Geologiczny, 3/2010283.38 KB
PDF icon Miziołek M.: Nowe oprogramowanie geologiczne do budowy przestrzennych modeli złóż. Nafta-Gaz LXX/6/20145.2 MB
PDF icon Nieć M.: Podstawy metodyki poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż w odniesieniu do złóż gazu ziemnego w łupkach503.76 KB
PDF icon Papiernik B.: Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych...Przegląd Geologiczny 12/20141.09 MB
PDF icon Papiernik Bartosz, Górecki Wojciech, Pasternacki Andrzej: Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref wyst. gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca; Przegląd Geologiczny, 4/20102.01 MB
PDF icon Nieć M, RAdwanek - Bąk. B: Ochrona i racjonalne wykorzystanie złóż2.44 MB
PDF icon Poprawa Paweł: Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim; Przegląd Geologiczny, 3/20102.03 MB
PDF icon Rutkowski Mirosław: Gaz pojawia się i znika; Przegląd Geologiczny, 6/20130 bajtów
PDF icon Poprawa Paweł: System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach —północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy; Przegląd Geologiczny, 3/20101.1 MB
PDF icon Raport: Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych; PIG-PIB 20120 bajtów
PDF icon Słota-Valim Małgorzata: Uaktualnienie i wykreślenie map strukturalnych syluru5.23 MB
PDF icon Szpunar T., Budak P.: Prosty sposób oceny przepuszczalności pionowej warstwy izolacyjnej złoża. Nafta-Gaz 2/20143.17 MB
PDF icon Such Piotr, Leśniak Grzegorz, Słota Małgorzata: Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty; Przegląd Geologiczny, 4/2010338.37 KB
PDF icon Wójcicki A.: Bilans zasobów niekonwencjonalnych (i innych) złóż gazu w Polsce574.54 KB
PDF icon Wygrala B.: Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu - efektywne schematy przetwarzania danych...Przegląd Geologiczny 12/2014 56.25 KB
PDF icon Zorski Tomasz, Jarzyna Jadwiga, Derkowski Arkadiusz, Środoń Jan: Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych; Przegląd Geologiczny, 7/2013547.23 KB
PDF icon Folder "Oil&Gas in Poland - New Opportunities"14.9 MB