Prawo i administracja

Publikacje poświęcone działaniom administracji rządowej i samorządowej związanymi z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów z formacji łupkowych

Pliki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Gąsecka M.: Komentarz do Rozporządzenia w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów39.24 KB
PDF icon Klawiter M. M., Borek G.z, Pasternak P., Mielniczuk A.: Działalność samorządów woj.: pom., kuj.-pom., warm.-maz. i lubel., związana z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów; Przegląd Geologiczny, 6/2013157.38 KB
PDF icon Król Krzysztof: Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego; Przegląd Geologiczny, 6/2013400.65 KB
PDF icon Krupa M.: Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania prac37.72 KB
PDF icon Mamczur M., Jędrysek M.O.: Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska. PG 07/201580.33 KB
PDF icon Miland R.: Najważniejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym po nowelizacji z 11 lipca 2014 r.55.09 KB
PDF icon Pliszczyńska Katarzyna: Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska; Przegląd Geologiczny, 6/20131.8 MB
PDF icon Skąpska Aleksandra: Działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniami gazu z łupków; Przegląd Geologiczny, 6/201345.5 KB
PDF icon Świętochowska K.: Komentarz do Rozporządzenia - zmiana w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych38.1 KB
PDF icon Wągrodzka M.: Komentarz do Rozporządzenia w sprawie przetargu na udzielenie koncesji - złoża węglowodorów (...)38.7 KB
PDF icon Wągrodzka M.: Komentarz do Rozporządzenia w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego37.04 KB
PDF icon W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego - wywiad z dr inż. Sławomirem Brodzińskim - Głównym Geologiem Kraju68.03 KB