Środowisko

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Dobrzyński D. i in.: „Na dole bez zmian”, czyli o konieczności podjęcia multidyscyplinarnych badań…, Biuletyn PIG 456/2013262.22 KB
PDF icon Janocha A., Kluk D.: Przyczynkowe analizy radonu w gazie ziemnym z wybranych kopalń w aspekcie zagrożenia... Nafta-Gaz 4/20132.08 MB
PDF icon Kantor M., Konieczyńska M., Lipińska O.: Prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków - wyniki badań środowiskowych. PG 07/15143.95 KB
PDF icon Kołodziejak G. - Problem emisji powierzchniowej z otwartych zbiorników na płyn po szczelinowaniu...Nafta-Gaz LXX/4/20142.79 MB
PDF icon Krasińska A., Król A.: Ocena szkodliwości odpadów wydobywczych w świetle obowiązujących wymogów prawnych...Nafta-Gaz 12/20121.18 MB
PDF icon Krogulec E., Sawicka K.: Modelowa analiza przekształceń chemizmu płynów technologicznych…, Biuletyn PIG 451/20120 bajtów
PDF icon Krogulec E., Sawicka K.: Organizacja sieci monitoringowych wód podziemnych w rejonach poszukiwania.., Biuletyn PIG 456/201368.7 KB
PDF icon Kukulska-Zając E., Dobrzańska M.: Zarządzanie odpadami wydobywczymi...Nafta-Gaz 12/20121.18 MB
PDF icon Macuda Jan: Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, Przegląd Geologiczny, 3/201091.03 KB
PDF icon Markiewicz J.: Gaz z łupków bezpieczny dla środowiska. Przegląd Geologiczny, 07/201532.32 KB
PDF icon Mikołajków J., Nidental M., Woźnicka M.: Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych na potrzeby eksploatacji gazu z łupków860.01 KB
PDF icon Szczepański A.: Hydrogeologiczne i prawne uwarunkowania rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego. Biuletyn Geologiczny 456 78.63 KB
PDF icon Urba R., Kwilosz T.: Emisja hałasu urządzeń wiertniczych do środowiska obsłui wiertnic. Nafta-Gaz 12/20121.56 MB
PDF icon Woźnicka Małgorzata: Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych?, Przegląd Geologiczny, 6/2013366.64 KB
PDF icon Woźnicka M., Konieczyńska M.: Hydrogeologiczne uwarunkowania procesu poszukiwania, rozpoznawania i ..., Biuletyn PIG 445/20110 bajtów
PDF icon Woźnicka M., Mikołajków J.: Gospodarowanie wodami w procesie potencjalnej eksploatacji gaz z łupków w Pl, Biuletyn PIG 456/2013229.98 KB