Materiały dydaktyczne

W ramach realizacji projektu edukacyjnego zostały opracowane materiały dydaktyczne, których integralną część stanowią scenariusze lekcji przeznaczone do wykorzystania w planowaniu zajęć lekcyjnych o surowcach energetycznych Polski.

Lekcje dają możliwość rozwijania, poszerzania wiadomości i umiejętności każdemu uczniowi. Cele lekcji sformułowane zostały na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej przedmiotu przyroda i geografia. Celem głównym proponowanych lekcji jest nabycie przez uczniów wiedzy dotyczącej gazu w łupkach.

Scenariusze lekcji opracowano dla trzech poziomów nauczania. Stanowią propozycję metodyczną dla:

  1. nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych (klasa V lub VI),
  2. nauczycieli geografii
  • szkół gimnazjalnych (klasa III),
  • szkół ponadgimnazjalnych (klasa I).

Uzupełnieniem scenariuszy lekcji są opracowane przez pracowaników Instytutu prezentacje i foldery edukacyjne.

W semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015, w okresie marzec-czerwiec 2015, prowadzone są w szkołach zajęcia lekcyjne o tematyce gazu ziemnego w formacjach łupkowych przez przygotowanych do tego studentów. W czasie lekcji wykorzystane są oryginalne pomoce dydaktyczne m.in. fragmenty skały łupkowej sprzed 400 mln lat.

Zachęcamy nauczycieli do współpracy przez zgłoszenie szkoły/klasy do uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem adresu e-mail - infolupki@pgi.gov.pl Nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi do kart pracy zawartych w scenariuszach lekcji prosimy o kontakt.

 

Wróć do poprzedniej strony