Z wiedzą o łupkach za pan brat

Głównym założeniem działu EDUKACJA jest przekazywanie trudnej i fachowej wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób młodzieży szkolnej i nauczycielom.

Jednym z priorytetów projektu informacyjnego nt. węglowodorów z formacji łupkowych realizowanego przez państwową służbę geologiczną są działania edukacyjne.  

Działania edukacyjne mają charakter regionalny. Skierowane są głównie do dzieci i młodzieży z Polski północnej (woj. kujawsko – pomorskie, woj. pomorskie, woj. warmińsko – mazurskie) i Lubelszczyzny (woj. lubelskie) - obszarów  najbardziej perspektywicznych pod względem zasobów złóż węglowodorów w formacjach łupkowych, a tym samym o największej stwierdzonej aktywności firm poszukiwawczych gazu w łupkach.

W proces edukacji młodzieży szkolnej zaangażowani są pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz studenci studiów geologicznych i pokrewnych.

Dopełnieniem działań edukacyjnych będą warsztaty dla nauczycieli w celu ich przygotowania do prowadzenia zajęć szkolnych poświęconych tematyce węglowodorów – ich genezie, występowaniu, aspektom środowiskowym oraz technologicznym poszukiwania i wydobycia.

W ramach działań edukacyjnych przewiduje się realizację następujących zadań:

  • Przygotowanie scenariuszy lekcji oraz materiałów niezbędnych do ich prowadzenia
  • Rekrutację i szkolenie kadr prowadzących spotkania z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami
  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli nt. węglowodorów w formacjach łupkowych na różnych poziomach edukacji (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny)
  • Spotkania dydaktyczne w szkołach z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami z wybranych obszarów perspektywicznych dla przyszłego wydobycia złóż węglowodorów w formacjach łupkowych
  • Organizacja konkursów wiedzy o złożach gazu i ropy w formacjach łupkowych adresowanych do uczniów, studentów oraz gości odwiedzających portal informacyjny
  • Wykłady i seminaria dla studentów studiów geologicznych i pokrewnych
  • Opracowanie i wdrożenie programu wparcia wyróżniających się studentów przygotowujących prace dyplomowe nt. różnych aspektów węglowodorów niekonwencjonalnych

W dziale Edukacja znajdują się:

  • Materiały edukacyjne dla uczniów

Proponowane materiały w postaci prezentacji multimedialnych i folderów zostały przygotowane przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedstawiają zagadnienia dotyczące problematyki gazu w łupkach. Prezentowane treści zostały sformułowane zgodnie z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej przedmiotu przyroda i geografia. 

  • Materiały dydaktyczne w postaci scenariuszy lekcji dedykowane nauczycielom

Scenariusze zostały stworzone z myślą o wzbogaceniu zajęć poświęconych surowcom energetycznym Polski. Zachęcamy do ich realizacji na lekcjach przyrody i geografii.

  • Propozycje konkursów dla młodzieży szkolnej

Konkurs filmowy „Młodzi o łupkach” oraz konkurs Nasza Ziemia „Od pionierów życia do gazu łupkowego” mają stanowić inspirację dla nauczycieli i edukatorów chcących realizować z uczniami własne działania wokół gazu łupkowego.

Prezentowane w dziale informacje, materiały edukacyjne i dydaktyczne pozwolą zdobyć, uzupełnić i poszerzyć wiedzę o węglowodorach ze złóż niekonwencjonalnych. Pomogą odpowiedzieć na podstawowe pytania i rozwiać wątpliwości oraz wyrobić sobie opinie na temat skutków wydobycia gazu z formacji łupkowych.    

Autor: Michalina Ścibisz-Kosanowska 

Wróć do poprzedniej strony