Do kogo możemy się zwrócić z prośbą o pomoc, jeśli uznamy, że dzieją się niepożądane rzeczy?

Do kogo możemy się zwrócić z prośbą o pomoc, jeśli uznamy, że dzieją się niepożądane rzeczy?

Właściwą instytucją jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Lista Wojewódzkich Inspektoratów ochrony Środowisk wraz z danymi kontaktowymi

Natomiast bieżące informacje oraz pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości z pewnością uzyskamy również w Urzędzie Gminy. Obecne powszechną praktyką jest, że inwestorzy starają się o dobre relacje sąsiedzkie w mieszkańcami i kontaktują się z nimi poprzez lokalnych włodarzy.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska