Edukacja

Głównym założeniem działu EDUKACJA jest przekazywanie trudnej i fachowej wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób młodzieży szkolnej i nauczycielom.

W proces edukacji młodzieży szkolnej zaangażowani są pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz studenci studiów geologicznych i pokrewnych.

W ramach działań edukacyjnych przewiduje się realizację następujących zadań:

  • Przygotowanie scenariuszy lekcji oraz materiałów niezbędnych do ich prowadzenia
  • Rekrutację i szkolenie kadr prowadzących spotkania z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami
  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli nt. węglowodorów w formacjach łupkowych na różnych poziomach edukacji (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny)
  • Spotkania dydaktyczne w szkołach z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami z wybranych obszarów perspektywicznych dla przyszłego wydobycia złóż węglowodorów w formacjach łupkowych
  • Organizacja konkursów wiedzy o złożach gazu i ropy w formacjach łupkowych adresowanych do uczniów, studentów oraz gości odwiedzających portal informacyjny
  • Wykłady i seminaria dla studentów studiów geologicznych i pokrewnych
  • Opracowanie i wdrożenie programu wparcia wyróżniających się studentów przygotowujących prace dyplomowe nt. różnych aspektów węglowodorów niekonwencjonalnych

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Edukacja