Gaz łupkowy na XII Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdańsku

W dniach 22 i 23 maja 2014 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB odbyły się imprezy zorganizowane w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jeden dzień został poświęcony tematyce związanej z gazem łupkowym.

Pracownicy Oddziału uczestniczą w Festiwalu od pierwszej jego edycji. Do tej pory spotykali się z miłośnikami geologii na plaży w Gdyni-Orłowie. W tym roku postanowiono zmienić formę spotkania i gości zaproszono do siedziby Oddziału w Gdańsku-Oliwie.

W czwartek 22 maja 2014 r. miała miejsce impreza zatytułowana „Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?”. Uczestnicy, poprzez prezentację, zostali zapoznani z warunkami występowania gazu łupkowego w Polsce oraz sposobami poszukiwania i eksploatacji. Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB odpowiadali na pytania zadawane przez gości. Dzięki temu chętni mieli możliwość analizy korzyści i zagrożeń związanych z procesem poszukiwania gazu łupkowego.

Następnie zaprezentowano materiały służące do procesu szczelinowania (płyny szczelinujące, proppant) oraz produkty uboczne procesu wiercenia (zwierciny), a także skały łupkowe wraz z graptolitami. 

Uczniowie wzięli udział w teście wiedzy, w którym główną nagrodą była książka  wydana przez PIG-PIB „Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach”.

27.05.2014 r.

autorzy: Dorota Koszka - Maroń, Urszula Pączek, Mirosław Lidzbarski