Georaporty - gaz, ropa i węgiel

Georaporty to infografiki, które przedstawiają aktualne dane dotyczące występowania, warunków powstawania, zasobów, wydobycia i zapotrzebowania, a także eksportu i importu wybranych surowców energetycznych:

  • węgla kamiennego,
  • węgla brunatnego,
  • ropy naftowej, gazu ziemnego,
  • gazu łupkowego.

Informacje dotyczą terenu Polski i zostały opracowane na podstawie:

  • Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r. Państwowy Instytut Geologiczny,
  • Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata, 2013. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny.

Zapraszamy do lektury!