Energia pierwotna

ang. primary energy

Suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii, pochodzących bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury należą: węgiel kamienny energetyczny (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węgiel kamienny koksowy, węgiel brunatny, ropa naftowa (łączne z gazoliną), gaz ziemny wysokometanowy (łączne z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), gaz ziemny zaazotowany, torf do celów opałowych, drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe (bez produktów naftowych odzyskanych do powtórnego przerobu), odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (metanol, etanol, dodatki uszlachetniające), oraz energia wody, wiatru, słoneczna i geotermalna wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

źródło: GUS, 2013

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Energia pierwotna