Państwowy Instytut Geologiczny będzie prowadził interdyscyplinarne badania mające na celu intensyfikację wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny - PIB rozpoczyna pracę nad projektem ShaleMech „Zintegrowane badania geomechaniczne w celu intensyfikacji wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza”. Jest jeszcze szansa na udział w badaniach. Trwa właśnie rekrutacja wykonawców projektu.

Projekt ten został zgłoszony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB i reprezentowanymi przez Wydział Geologii UW i Instytut Geofizyki PAN. Jest on finansowany jest ze środków programu BlueGas - Polski Gaz Łupkowy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym zadaniem realizatorów projektu jest jak najlepsze rozpoznanie geomechaniki łupków w celu intensyfikacji przypływu gazu do otworu i zmniejszenia ryzyka wykonywania wierceń poziomych. W badaniach zintegrowane będzie szerokie spektrum metod - od laboratoryjnych analiz petrograficznych i mechanicznych, przez profilowanie rdzenia, interpretację karotaży, zabiegów szczelinowania i monitoringu mikrosejsmicznego, po przetwarzanie zdjęć sejsmicznych.

Główną metodą syntezy wyników będzie numeryczne modelowanie propagowania się fali sprężystej, naprężeń i odkształceń oraz sprzężonych z nimi przepływów.

Wyniki badań w postaci oprogramowania i procedur prowadzenia badań posłużą do optymalizacji orientacji stabilnych poziomych otworów i zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz oceny ich efektywności.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znajduje się na stronie shalemech.pgi.gov.pl

Rozpoczęliśmy rekrutację pracowników do realizacji projektu ShaleMech.

Opisy poszczególnych stanowisk są dostępne na stronie shalemech.pgi.gov.pl w zakładce Rekrutacja.

Zasady rekrutacji i oferty pracy znajdą Państwo na stronie www.pgi.gov.pl w zakładce Oferty pracy.

Zapraszamy do współpracy!

3.02.2015 r.

tekst: Marek Jarosiński

Wróć do poprzedniej strony