Charakterystyka "sweet spot"

Fizyczne właściwości łupków określające miejsca wzbogacone w gaz 

Na podstawie wyników analiz petrofizycznych możemy zdefiniować miejsca wzbogacone w gaz - tzw. "sweet spot".

"Sweet spot" charakteryzuje się następującymi parametrami:

  • małym nasyceniem wodą złożową,
  • wysoką zawartością materii organicznej, przy dużej zawartości kerogenu,
  • niską zawartością minerałów ilastych,
  • wysoką porowatością wypełnioną zwłaszcza gazem ziemnym w postaci wolnej,
  • wysoką przepuszczalnością i/lub dobrą podatnością skały na szczelinowanie hydrauliczne,
  • obecnością naturalnych szczelin zwiększających efektywność szczelinowania hydraulicznego.

autor: Ireneusz Dyrka

 

Wróć do poprzedniej strony