Zalety gazu ziemnego

Subiektywnie wybrane zalety gazu ziemnego

  • Wszechstronność zastosowań. Gaz ziemny wykorzystuje się nie tylko w elektroenergetyce i ciepłownictwie, ale również, stosuje się go w przemyśle chemicznym, hutnictwie, przemyśle spożywczym, transporcie, rolnictwie i wielu innych gałęziach przemysłu, usług i życia codziennego.
  • Wysoka wartość opałowa. Gaz ziemny jest najlepszym paliwem pod względem finansowym i ekologicznym, gdyż wytwarza największą ilość ciepła przy spalaniu 1 kg surowca - 50,2 MJ/kg, podczas gdy np. węgiel kamienny 20,9 – 29,3 MJ/kg.
  • Niska emisja spalin. Gaz charakteryzuje się niższą emisją CO2 i szkodliwych substancji lotnych i stałych (siarka, pył, metale ciężkie i in.) w porównaniu do innych paliw kopalnych. Po spalaniu gazu nie pozostają żadne pozostałości stałe, zatem nie wymaga zagospodarowania niepalnych resztek.
  • Zalety elektrowni gazowych. Elastyczność elektrowni gazowych tzn. możliwość szybkiego ich uruchamiania (np. w razie awarii innej elektrowni, w szczycie lub jako elektrownie „uzupełniające” w stosunku do elektrowni wiatrowych) i wysoka efektywność elektrowni gazowych są nie do przecenienia. Elektrownie gazowe są bardziej przyjazne środowisku niż elektrownie węglowe. Budowa elektrowni gazowej jest tańsza i trwa krócej.
  • Wiele możliwości transportu gazu. Gaz można transportować z wykorzystaniem gazociągów lub niezależnie od liniowych sieci przesyłowych poprzez transport skroplonego gazu LNG drogą morską lub lądową. Różnorodność metod transportu znacznie poprawia bezpieczeństwo energetyczne.
  • Wysokie społeczne poparcie dla gazu ziemnego. Badania opinii publicznej wskazują, że gaz ziemny cieszy się dużo większym poparciem niż ropa naftowa, węgiel i energetyka jądrowa. Badania wykazały, że Europejczycy są świadomi zalet ekologicznych gazu.
  • Gaz jako jedyny spośród paliw kopalnych jest akceptowany przez ekologów, jednak pod pewnymi warunkami: przy jednoczesnym odchodzeniu od gospodarki opartej na węglu, przekazywaniu części zysków na rozwój OZE i skutecznej kontroli procesu wydobycia.
  • Szansa na obniżenie cen gazu dla konsumentów. Wydobycie gazu z własnych złóż daje szansę na obniżenie cen gazu dla odbiorców. Obecnie detaliczne ceny gazu w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie (w stosunku do siły nabywczej), mimo że wydobycie z krajowych złóż pokrywa 30% zapotrzebowania. W USA, od rozpoczęcia przemysłowego wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, ceny gazu spadły ponad trzykrotnie.
  • Odkrycia nowych złóż i rozwój nauki a bezpieczeństwo energetyczne. Odkrywanie nowych złóż gazu ziemnego na świecie, w tym tzw. niekonwencjonalnych oraz opanowanie i doskonalenie nowych technologii wydobycia i obróbki gazu ziemnego korzystnie wpływa na wzrost gospodarczy państw oraz poprawia ich bezpieczeństwo energetyczne.

 autor: Magdalena Sidorczuk

Wróć do poprzedniej strony