Zawartość wody w skałach łupkowych

Nasycenie wodą skał łupkowych jest ważne dla przepływu gazu w ośrodku porowatym oraz zachowania przepływu płynów szczelinujących. Oszacowanie ilości gazu znajdującego się w złożu dotyczy nie tylko określenia ilości gazu wolnego i adsorbowanego, ale również ilości wody znajdującej się w porach.

W skałach łupkowych bogatych w materię organiczną woda znajduje się wyłącznie w porach nieorganicznych.

Gaz występujący w porach organicznych nie zawiera wody, gdyż kerogen wykazuje właściwości hydrofobowe, czyli skłonność do odpychania cząsteczek wody. Taka zależność powoduje, że niski współczynnik nasycenia wodą skały koreluje się z wysoką zawartością materii organicznej w skale.

Odmienna sytuacja ma miejsce w porach nieorganicznego pochodzenia, gdzie występowanie zwłaszcza hydrofilnych minerałów ilastych powoduje, że woda jest chętnie przez nie przyciągana. Ilość wody w porach nieorganicznych ulega zmniejszeniu podczas kompakcji osadów, ich diagenezy oraz wypełniania przestrzeni przez migrujące węglowodory.

autor: Ireneusz Dyrka

 

Wróć do poprzedniej strony