Gdzie w Polsce może występować gaz łupkowy i gaz zamknięty?

Gdzie w Polsce może występować gaz łupkowy i gaz zamknięty?

Złoża gazu łupkowego (shale gas) mogą występować w ilasto-mułowcowych łupkach górnego ordowiku i dolnego syluru, w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, na Pomorzu, wschodnim i północnym Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz w łupkach dolnego karbonu na Przedgórzu Sudeckim.

Złoża gazu zamkniętego (tight gas) spodziewane są w centralnej Polsce w utworach górnego permu.