Geologia

Gaz i ropa z formacji łupkowych

Czarne łupki będące źródłem gazu ziemnego i ropy naftowej powstały w morzu w ordowiku i sylurze, a więc około 485-420 mln lat. Na dnie morza utworzyły się osady, głównie ilasto-mułowcowe, z domieszką materii organicznej. Osady te zostały przeobrażone w skały łupkowe, zwane łupkami. W szczególnych warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia materia organiczna przeobraziła się najpierw w ropę naftową, a następnie w gaz ziemny.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z zakresu aspektów geologicznych dotyczących gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych.

Subskrybuj RSS - Geologia