Geopetrol 2016

Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016 nt.: Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów odbędzie się w dniach 19-22 września 2016 r. w Zakopanem - Kościelisku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, specjalistyczne warsztaty oraz wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

  • poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją lądowych i morskich złóż węglowodorów,
  • zwiększeniem stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • podziemnym magazynowaniem gazu,
  • modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją ich eksploatacji,
  • zagospodarowaniem morskich złóż węglowodorów,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu.

Strona konferencji