GeoShale 2014

24-26 września 2014 r., CK Focus, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa

Wydarzenie

Konferencja GeoShale 2014

Termin

24.09.2014

26.09.2014

Lokalizacja

CK Focus, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa

Organizator

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Opis

Wydarzenie będzie kontynuacją konferencji z 2012 roku - GeoShale 2012, w której udział wzięło 180 naukowców z 19 krajów. Poruszane będą zagadnienia związane ze skałami łupkowymi: sedymentologią, stratygrafią, właściwościami fizycznymi i geochemicznymi oraz kwestie poszukiwania i wydobycia gazu.

Program

Program konferencji 

Cyrkularz konferencji

W ramach konferencji przewidziane są również wycieczki terenowe i warsztaty robocze.

Opłaty

Opłaty za udział podane są na stronie internetowej konferencji.

Kontakt

Wiesław Trela - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - tel. +48 41 361 2208

Katarzyna Sobień - sekretarz Komitetu Organizacyjnego - tel. +48 22 45 92 274

Anna Bagińska - tel. +48 22 45 92 174

Joanna Roszkowska - Remin - tel. +48 22 45 92 487

e-mail: geoshale@pgi.gov.pl

Rejestracja

Rejestracji można dokonać on-line na stronie internetowej konferencji.

 

Sponsorzy

Sponsor Generalny:

                     

Oficjalny sponsor:

   

 

Oficjalny partner

 

 

Patronat

                    

                         

                 

             

              

 

Patronat medialny

 

                    

Strona wydarzenia

GeoShale 2014