Dofinansowanie przez UE gazowych projektów transgranicznych z udziałem polskiego operatora

Trzy transgraniczne projekty gazowe z udziałem polskiego operatora  otrzymają wsparcie z funduszu Connecting Europe Facility (CEF) za 2014 r. Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania zaakceptowały wczoraj Państwa Członkowskie.

Na posiedzeniu Komitetu Finansowego ds. Funduszu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), które miało miejsce 29 października 2014 r. przyjęta została decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu wsparcia finansowego dla najważniejszych projektów infrastruktury energetycznej.

Wśród projektów, które otrzymają wsparcie znalazły się trzy projekty gazowe, w których realizację zaangażowany jest polski operator Gaz-System SA:

  1. połączenie gazowe Polska-Litwa (GIPL) – wsparcie w wysokości 295 mln EUR (budowa) oraz 10,6 mln EUR (prace przygotowawcze),
  2. połączenie gazowe Polska-Czechy – wsparcie na prace przygotowawcze w wysokości 1,5 mln EUR,
  3. połączenie gazowe Polska-Słowacja – wsparcie na prace przygotowawcze w wysokości 4,6 mln EUR.

Connecting Europe Facility (CEF) to specjalny fundusz Unii Europejskiej z pomocą którego ma być realizowana budowa kluczowej infrastruktury liniowej w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na energetykę na lata 2014-2020 to ok. 5,8 mld EUR.

30.10.2014 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki