Lotos: Podmorskie złoża łupkowe na razie nieopłacalne

Lotos zakłada, że uda mu się uruchomić nawet 6 nowych centrów produkcyjnych na Bałtyku w perspektywie 8 lat. W tym najbardziej optymistycznym scenariuszu spółka szacuje, że komercyjne zasoby ropy wynoszą ok. 30 mln ton. Na przełomie 2015 i 2016 r. ruszy wydobycie ze złoża B8 o szacowanej wielkości 3,5 mln ton, na które Lotos zdobył już finansowanie z Polskich Inwestycji Rozwojowych. Dodatkowe zasoby węglowodorów tkwią w formacjach łupkowych, ale ich wydobycie jest wciąż nieopłacalne.

– Chcemy dowiedzieć się wszystkiego o Bałtyku. Według naszych danych geologicznych potencjał może być rzędu 30 mln ton. Prowadzimy działania, analizujemy wyniki wykonywanych w zeszłym roku weryfikacji sejsmicznych. Gdziekolwiek stwierdzimy, że jest szansa na kumulację węglowodorów ciekłych czy gazowych, dokonamy odwiertu. Wyposażyliśmy naszą spółkę Lotos Petrobaltic w odpowiednie narzędzie, w tym roku sprowadziliśmy na Bałtyk platformę wiertniczą dającą nam możliwość operowania również na głębszych wodach – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu ds. poszukiwań i wydobycia w Grupie Lotos SA.

25 sierpnia 2014 r. Lotos poinformował, że spółka zależna B8 zawarła umowy emisji obligacji ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Bankiem Pekao SA. Całkowite nakłady związane z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim sięgną ok. 1,8 mld zł. Ze strony BGK i Banku Pekao spółka pozyska 210 mln dolarów, z kolei od PIR łącznie 430 mln zł. Produkcja ma ruszyć na przełomie 2015 i 2016 r. Ma stanowić blisko 1/3 obecnej produkcji ropy w Polsce.

– Planujemy, że to złoże w skali roku umożliwi nam produkcję rzędu 200-250 tys. ton. Dla porównania aktualna produkcja ze złoża B3 jest na poziomie 170 tys. ton. Czyli będzie to produkcyjnie większy potencjał od tego generowanego przez złoże B3 – wskazuje Paszkowicz.

Lotos szacuje potencjał wydobywczy B8 na 3,5 mln ton. Według ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, inwestycja w bałtyckie złoże jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecnie na Bałtyku gdański koncern ma 4 platformy wiertnicze, a najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada wzrost liczby centrów produkcyjnych do 10 w perspektywie 5-8 lat.

– Nasze działania w zakresie poszukiwań i wydobycia wpisują się w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, w związku z tym każdy z tych projektów tworzy bezpieczeństwo i wzrost wydobycia. Złoże B3, które eksploatujemy, ma wydłużoną koncesję na wydobycie o 10 lat, do lipca 2026 r. To bardzo dobre złoże, dające nam bardzo dobre wyniki, podtrzymujemy ciśnienie złożowe i mamy bardzo dobre perspektywy produkcyjne. Planujemy do końca 2026 wyprodukować dodatkowe 1,5 mln ton – zapowiada wiceprezes Lotosu.

Dzięki koncesjom na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów z konwencjonalnych złóż na Morzu Bałtyckim Lotos może poszukiwać także gazu i ropy naftowej w formacjach łupkowych.

– Każdy odwiert wykorzystujemy do poboru rdzeni w tych strefach, gdzie jest szansa na to, że występują tam kumulacje węglowodorów niekonwencjonalnych, gazowych czy ropnych. Rdzenie wykorzystywane są przez naukowców z naszych uczelni, głównie AGH, do tego, abyśmy zdefiniowali właściwą technologię szczelinowania i odblokowali potencjał łupkowy, o który wiemy, że jest w Polsce – uważa Zbigniew Paszkowicz.

Dostępne obecnie technologie nie pozwalają w sposób opłacalny wydobywać gazu lub ropy w formach łupkowych pod dnem morza. W rezultacie nigdzie na świecie nie jest prowadzona taka działalność.

– Po prostu nakłady potrzebne do uruchomienia produkcji na terenach morskich na dzisiaj przewyższają przychody, które można z tego tytułu uzyskać. Natomiast, ponieważ prowadzimy badania w relatywnie niedużej odległości od brzegu, zakładamy, że w zakresie geologicznym są to tereny zbliżone. I te badania służą do budowania naszej wiedzy o geologii, która jest na terenie lądowym – podsumowuje Paszkowicz.

26.08.2014 r.

źródło: Newseria

zdjęcia: Wikipedia Commons