Sąd Apelacyjny zasądził niższą karę dla PGNiG za niewypełnienie obowiązku dywersyfikacji

Jak donosi serwis cire.pl, Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił 14 stycznia 2015 r. w sprawie sporu Urzędu Regulacji Energetyki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odnośnie niewywiązanie się przez gazową spółkę z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy w latach 2007-2008.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem ogłoszonym 14 stycznia 2015 r. przyznał rację Prezesowi URE w zakresie zasadności nałożenia kary na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo za niewywiązanie się z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy w latach 2007-2008. Jednak z uwagi na wykazane w toku procesu starania PGNiG zmierzające do realizacji tego obowiązku, Sąd obniżył wysokość nałożenej na spółkę kary do 500 tys. zł. - informuje cire.pl. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nałożył na PGNiG karę w wysokości 2 mln zł.

Jak informuje serwis, poziomy maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

Na podstawie tego rozporządzenia, maksymalny udział paliwa importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku, w latach 2005-2009 nie mógł być wyższy niż 72 proc. - wylicza cire.pl.

15.01.2015 r.

źródło: cire.pl