III Konferencja Shale Science

III Konferencja Shale Science. Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych

Wydarzenie

Trzecia edycja konferencji ShaleScience 

Termin

9-10 czerwca 2014 r.

Lokalizacja

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Organizator

Orlen Upstream

Partnerzy: EGI (Energy & Geoscience Institute), AGH w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu - PIB

Opis

Konferencja ShaleScience to międzynarodowe forum współpracy biznesu i nauki, ukierunkowane na wypracowanie rozwiązań służących jak najlepszemu wykorzystaniu polskich złóż niekonwencjonalnych.

Spotkanie będzie poświęcone technikom udostępniania polskich formacji łupkowych. Wspólnie z zaproszonymi do dyskusji ekspertami omówiony zostany wpływ własności i jakości skał zbiornikowych na projektowanie i skuteczność zabiegów szczelinowania hydraulicznego na podstawie dostępnych już pierwszych wyników prac poszukiwawczych zrealizowanych w Polsce w latach 2009-2014.

Zaproszeni prelegenci omówią specyficzne uwarunkowania realizacji zabiegów intensyfikacyjnych w Polsce oraz dokonają analizy porównawczej polskich formacji geologicznych w oparciu o nieliczne adekwatne analogi z Ameryki Północnej. Istotnym elementem dyskusji będą również aspekty środowiskowe związane z wykonywaniem zabiegów stymulacji skał łupkowych.

Program

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej.

Opłaty

Udział w konferencji jest odpłatny.

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi:

  • uczestnicy - 800 PLN
  • przedstawiciele partnerów konferencji - 200 PLN
  • członkowie konsorcjum EGI - 200 PLN
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych - 200 PLN
  • goście honorowi - bezpłatnie (wymagane zaproszenie imienne)
  • studenci - bezpłatnie (decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożona aplikacja w postaci obszaru zainteresowań i dotychczasowych osiągnieć)

Podane kwoty są kwotami brutto. W przypadku wpłat w innej walucie, kwota powinna być przeliczona według aktualnego kursu.

Poztostałe szczegóły dotyczace opłat zamieszczone zostały na stronie internetowej.

Kontakt

Orlen Upstream Sp. z o.o.

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

e-mail: info@shalescience.com

tel. (+48) 22 616 41 44, wew. 14

Rejestracja

Aby wziąć udział w konferencji, nalezy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz wnieśc opłatę rejestracyjną.

Strona wydarzenia

shalescience.com/pl