III Konferencja Środowisko Informacji

III Konferencja Środowisko Informacji odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Przewodnim tematem konferencji jest aktywny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, gromadzonych m.in. przez resort środowiska, samorządy i organizacje pozarządowe, oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk w dziedzinie korzystania z danych za pośrednictwem najnowszych technologii informatycznych.

Konferencja Środowisko Informacji jest największą w Polsce imprezą naukową gromadzącą specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych cyfrowych i informacji o środowisku i jego ochronie.

Adresatami konferencji są przedstawiciele resortu środowiska, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, prawnicy, naukowcy, przedsiębiorcy branż środowiskowych oraz wszyscy, którzy mają lub będą mieli potrzebę korzystania z danych o środowisku.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.ekoportal.gov.pl/konferencja

Organizatorzy

  • Ministerstwo Środowiska
  • NFOŚiGW
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partnerzy merytoryczni

  • Esri Polska
  • Inspekcja Ochrony Środowiska
  • MGGP Aero
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontakt

srodowisko.informacji@mos.gov.pl