III Polski Kongres Geologiczny

W dniach 14-19 września 2016 r. odbędzie się we Wrocławiu III Polski Kongres Geologiczny. Tematyka kongresu obejmuje całokształt zagadnień współczesnych nauk geologicznych i nauk pokrewnych.

Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.3pkg.pl

WAŻNE TERMINY

  • 1 lutego 2016 - Rozpoczęcie rejestracji on-line uczestników
  • 30 kwietnia 2016 - Koniec wczesnej rejestracji i opłaty konferencyjnej
  • 31 maja 2016 - Termin nadsyłania abstraktów referatów i posterów
  • 31 maja 2016 - Zwrot 100% kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji
  • 31 lipca 2016 - Koniec późnej rejestracji i opłaty konferencyjnej
  • 31 lipca 2016 - Zwrot 50% kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji
  • 31 sierpnia 2016 - Ostateczny termin rejestracji i opłaty konferencyjnej

KONTAKT

Informacje dotyczące uczestnictwa, programu i organizacji:

Artur SOBCZYK

Tel. +48 71 375 92 35

e-mail: kontakt@3pkg.pl

 

Informacje dotyczące promocji i sponsoringu:

Wojciech DRZEWICKI

Tel. +48 71 375 92 36

e-mail: wojciech.drzewicki@uwr.edu.pl

 

Informacje dotyczące spraw wszelkich:

Jurand WOJEWODA

Tel. +48 71 375 93 78

e-mail: jurand.wojewoda@uwr.edu.pl

 

Informacje dotyczące konferencji Młoda Geologia:

Aleksander KOWALSKI

Tel. +48 71 375 93 78

e-mail: aleksander.kowalski@uwr.edu.pl

 

Adres korespondencyjny Kongresu:

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk Geologicznych

3 Polski Kongres Geologiczny

Pl. M. Borna 9

50-204 Wrocław