III Polski Kongres Górniczy we Wrocławiu

III Polski Kongres Górniczy, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 14-16 września 2015 r. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

III Polski Kongres Górniczy jest forum, na którym polskie górnictwo podsumowuje swą  działalność oraz przedstawia osiągnięcia nauk górniczych i geologicznych oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne.

Ważnymi problemami w tym kontekście jest ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin z uwzględnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych (inteligentna kopalnia), w dodatku w warunkach przyjaznych środowisku (zielona kopalnia). Nie bez znaczenia jest tu także odpowiednia przeróbka i recycling surowców, a także spojrzenie w nadchodzące pola działalności górniczej – na dnie oceanów i w przestrzeni
kosmicznej. Wszystko to stanowić będzie przedmiot obrad konferencji kongresowych.

III Polski Kongres Górniczy ma nadzieję stać się ważnym elementem integracji polskiego środowiska górniczego wokół działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju oraz optymalizacji bezpieczeństwa eksploatacji różnych kopalin, a także stać się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką przemysłową.

Program Kongresu

Strona wydarzenia: www.pkg2015.pwr.wroc.pl