Jak wydobycie gazu może wpłynąć na lokalny krajobraz?

Jak wydobycie gazu może wpłynąć na lokalny krajobraz?

Wpływ prac poszukiwawczych i/lub wydobywczych w lokalnym krajobrazie uwidoczni się głównie w formie zagospodarowania terenu wiertni, w tym widocznej z odległości wieży wiertniczej, zaplecza technicznego w postaci kontenerów mieszkalnych i technicznych oraz w zależności od technologii – zbiorników do gromadzenia wody technologicznej i/lub płynów pozabiegowych.

Infrastruktura ta jest widoczna podczas wiercenia i udostępniania złoża, w czasie eksploatacji infrastruktura niezbędna do produkcji gazu powinna znacznie miej być widoczna w krajobrazie, za to pozostanie tam przez cały okres produkcji, tzn. nawet kilkadziesiąt lat.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska