Jaki wpływ ma poszukiwanie i wydobycie gaz z łupków na rośliny chronione?

Jaki wpływ ma poszukiwanie i wydobycie gaz z łupków na rośliny chronione?

Potencjalny wpływ może dotyczyć m.in.: zniszczeń lub uszkodzeń siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, w tym gatunków chronionych, które występują na danym terenie, co spowodowane może być m.in. poprzez: zajęcie terenu i wykonywanie prac ziemnych pod kątem przystosowania terenu pod potrzeby zakładu górniczego.

Warunki realizacji prac na terenie zakładu wynikają bezpośrednio z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla takiego przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska