Jaki wpływ na ludzi i zwierzęta mają badania sejsmiczne?

Jaki wpływ na ludzi i zwierzęta mają badania sejsmiczne?

Niedogodnością związaną z badaniami sejsmicznymi, która może wpływać na ludzi i zwierzęta jest hałas powstający przy wzbudzaniu fali sejsmicznej w wyniku pracy wibratorów oraz hałas związany z przejazdem ciężkiego sprzętu. Jest to uciążliwość krótkotrwała. Przy złych warunkach pogodowych lub w terenie podmokłym przejazd wibrosejsów może spowodować zniszczenie warstwy powierzchniowej dróg gruntowych, co utrudni przejazd nimi innych pojazdów.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska