Jakie są zagrożenia związane z samym wydobyciem?

Jakie są zagrożenia związane z samym wydobyciem?

W tym etapie zagrożenia wiążą się raczej z magazynowaniem i przesyłem gazu oraz zagospodarowaniem płynów odpadowych (produced water) niż z samym istnieniem odwiertu.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska