Jakie zabezpieczenia są stosowane podczas prac na wiertni?

Jakie zabezpieczenia są stosowane podczas prac na wiertni?

Rozwiązania minimalizujące ewentualny wpływ na środowisko stosuje się już podczas przygotowania placu pod wiercenie oraz budowy zakładu. Warstwa glebowa jest zdejmowana z powierzchni przeznaczonej pod plac i składowana. Na wyrównanym podłożu układa się geomembranę, jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami np. w wyniku awarii, rozlania czy wycieku. Dodatkowo, w miejscach ustawienia niektórych sprzętów, (np. silników spalinowych), magazynów materiałowych, czy parkowania pojazdów specjalnych (np. cystern), stosuje się przenośne „wanny” wykonane z nieprzepuszczalnych materiałów. Ich zadaniem jest izolacja gruntu i zapobieganiem ewentualnym zanieczyszczeniom.

W razie potrzeby stosuje się rozwiązania minimalizujące uciążliwości związane z hałasem, np. ekrany akustyczne.

Technologia wiercenia wykorzystywana przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych uwzględnia te same prośrodowiskowe rozwiązania, co przy wierceniach konwencjonalnych, m.in. cementowanie otworu a w szczególności izolowanie poziomów wodonośnych. Sam proces wiercenia jest monitorowany za pomocą zestawu różnorodnych narzędzi geofizycznych.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska