Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej"

25 listopada 2016 r. odbędzie się w Lublinie konferencja naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej". Miejscem konferencji będzie Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Al. Racławickie 14, Lublin, sala C-618).

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące różnych problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL i Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Rozwoju KUL oraz Instytutem Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Udział w konferencji naukowej potwierdzili przedstawiciele różnych ośrodków naukowych tj. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko wraz z afiliacją na adres: konferencja@instytutpe.pl w terminie do 21 listopada 2016 r.

16.11.2016 r.