Konferencja "Energetyka wobec nowych wyzwań"

Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytut GSMiE PAN Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN zaprasza do udziału w XXX Jubileuszowej Konferencji z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej pt. Energetyka wobec nowych wyzwań.

XXX Konferencja odbędzie się w dniach 9-12 PAŹDZIERNIKA 2016 r. w WDW Kościelisko – Zakopane.

Tematy referatów przedstawionych na konferencji obejmą:

  • programy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło,
  • górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w bilansie energetycznym kraju,
  • politykę energetyczną kraju i Unii Europejskiej,
  • zagrożenia dla przyszłości energetyki,
  • rozwój rynku gazowego w Polsce,
  • odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym Polski,
  • ryzyko poszukiwawcze projektów wydobywczych,
  • społeczną akceptację przemysłu energetycznego,

Organizatorami konferencji są:

  • Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytut GSMiE PAN,
  • Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Wiecej informacji o konferencji znajduje się na stronie organizatora: www.min-pan.krakow.pl