Konferencja "Unconventional Hydrocarbons. The Polish experience in the European dimension"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Unconventional Hydrocarbons. The Polish experience in the European dimension", która odbędzie się 17 września 2015 r. w Brukseli w godz. 9.30 - 14.30. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Polskie doświadczenia w zakresie poszukiwań węglowodorów ze złóz niekonwencjonalnych - a w szczególności gazu łupkowego - są unikalne w skali Europy. Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty dotychczasowych praca w polsce, z uwzględnieniem środowiskowych aspektów poszukiwań i przyszłej eksploatacji surowców.

Prelegentami będą:

 • prof. Jerzy Buzek,europoseł, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, obecnie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego,
 • dr inż. Sławomir Brodziński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju,
 • prof. Hans-Joachim Kümpel - przewodniczący Federal German Geological Survey (BGR),
 • prof. Grzegorz Pieńkowski - dyrektor ds. współpracy i promocji (PIG-PIB), przewodniczący grupy roboczej sieci doradczej Komisji Europejskiej „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction”,
 • dr Małgorzata Woźnicka - kierownik Programu Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych (PIG-PIB),
 • dr Monika Konieczyńska - Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko (PIG-PIB),
 • Simon Talbot - zyrektor zarządzający, Ground-Gas Solutions Limited,
 • Koen Verbruggen - przewodniczący EuroGeoSurveys and Geological Survey of Ireland,
 • Rafał Miland - dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,
 • Andrzej Rudnicki - rzecznik prasowy PIG-PIB.

Konferencja organizowana jest przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz przy wsparciu EuroGeoSurvey. Wydarzenie jest w całości finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program konferencji:

 • 09:30 – 09:40: Welcome and introduction on the challenges of European energy policy -  Guest of Honour Jerzy Buzek MEP, Chair, Committee on Industry, Research and Energy, European Parliament.
 • 09:40 – 09:45: Welcome - Koen Verbruggen, President, EuroGeoSurveys and Geological Survey of Ireland
 • 09:45 – 10:05: Mission possible – unconventional hydrocarbons in the future Polish energy mix -Sławomir Brodziński, Vice Minister, Chief National Geologist of Poland, Ministry of the Environment, Poland
 • 10:05 – 10:25: Shale gas/oil exploration in Poland – disappointment or a good lesson for future? -Grzegorz Pieńkowski, Director for Promotion and Cooperation, Polish Geological Institute-National Research Institute
 • 10:25 – 11:00: The environment and shale gas exploration. Results of studies on the soil-water environment, ambient air, acoustic climate, process fluids and wastes - Małgorzata Woźnicka, Head of Hydro-geohazard and Groundwater Protection Program, Polish Geological Institute-National Research Institute, Monika Konieczyńska, Environmental Geologist, Polish Geological Institute-National Research Institute
 • 11:00 – 11:20: Environmental Monitoring of Shale Gas Operations in the UK - Simon Talbot, Managing Director, Ground-Gas Solutions Limited
 • 11:20 – 11:40: Shale gas potential in Germany – pre-exploration estimates - Hans-Joachim Kümpel, President, Federal German Geological Survey (BGR)
 • 11:40 – 12:00 Coffee Break
 • 12:00 – 13:30: Panel Debate - Moderator: Andrzej Rudnicki, Spokesman, Polish Geological Institute-National Research Institute

- Monika Konieczyńska, Environmental Geologist, Polish Geological Institute-National Research Institute
- Hans-Joachim Kümpel, President, Federal German Geological Survey (BGR)
- Grzegorz Pieńkowski, Director for Promotion and Cooperation, Polish Geological Institute-National Research Institute
- Simon Talbot, Managing Director, Ground-Gas Solutions Limited
- Małgorzata Woźnicka, Head of Hydro-geohazard and Groundwater Protection Program, Polish Geological Institute-National Research Institute
- Rafał Miland, Director of the Department of Geology and Geological Concessions, Ministry of Environment of Poland

 • 13:30 – 14:30 Lunch. Conference close

Miejsce konferencji:

Silken Berlaymont Brussels, Boulevard Charlemagne 11-19, 1000 Brussels, Belgium

Rejestracja na konferencję odbywa sie poprzez formularz:

eu-ems.com/register.asp?event_id=272

Więcej informacji na temat wydarzenia udziela:

Eleanor Chappell, Events Executive,

Forum Europe

eleanor.chappell@forum-europe.com

Tel: +44 (0) 2920 783 029

Fax: +44 (0) 2920 020 432