Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia

Uważa się, że wiek Ziemi wynosi około 4,6 miliarda lat. W tak długim czasie środowisko przyrodnicze podlegało wielkim przemianom: powstawały i ginęły miliony gatunków roślin i zwierząt, wypiętrzały się i obracały się w pył wielkie łańcuchy górskie, a kontynenty dzieliły się i wędrowały po całym globie, by zderzyć się ponownie i tworzyć nowe lądy.

Efekty tych procesów składają się na dziedzictwo naturalne, dla którego zagrożeniem stała się dzisiaj działalność człowieka. Poprzez konkurs chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi i zwrócić ich uwagę na poważne problemy i zagrożenia, którym oni w przyszłości będą musieli stawić czoła.

Organizatorami konkursu są ośrodki Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Kielcach i w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów szkoły podstawowej (klas IV – VI) pracy plastycznej dotyczącej szerokorozumianej tematyki gazu z formacji łupkowych – historii poszukiwania i wydobycia gazu „łupkowego”, scen z życia najstarszych organizmów czy podwodnych pejzaży (kambryjskich, ordowickich, sylurskich). Dla starszych uczniów (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) dedykowany jest konkurs wiedzy składający się z dwóch części: przygotowanie pracy pisemnej na jeden z trzech niżej podanych tematów oraz udział w teście wiedzy geologicznej.

Tematy prac pisemnych:

  1. Polski węgiel kamienny, gaz łupkowy, czy ropa naftowa? Na co warto postawić? "Wielki worek" z polskimi zapasami surowców energetycznych powoli się opróżnia. Jednak gdy sięgnąć doń głębiej, okazuje się, że jest w nim więcej, niż sądzono!?! Co robić? Rozwijać i udoskonalać sprawdzone technologie eksploatacji złóż czy poszukiwać nowych? W jednym i drugim przypadku nakłady finansowe są ogromne. W którą z wymienionych powyżej kopalin warto Twoim zdaniem zainwestować w przyszłości? Uzasadnij swój wybór.
  2. Najciekawsze złoże świata! Złoże, to naturalne nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Jego powstanie determinują różnorodne procesy fizykochemiczne i geologiczne. Które z bogatej gamy rodzajów złóż jest Twoim zdaniem najciekawsze? Uzasadnij swój wybór.
  3. Staropaleozoiczny "super bohater"! Który z przedstawicieli kopalnej flory lub fauny z okresów geologicznych zaliczanych do tzw. starszego paleozoiku (kambr, ordowik, sylur) zasługuje Twoim zdaniem na miano super bohatera? Uzasadnij swój wybór.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach - półfinał, finał ogólnopolski i finał polsko – litewski (tylko część plastyczna konkursu).

W półfinałach i finale ogólnopolskim konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia rzeczowe m.in. w postaci: artykułów plastycznych (część plastyczna konkursu), wydawnictw książkowych, kartograficznych i multimedialnych i okazów geologicznych.

Dodatkową atrakcją finałów będzie dwudniowa wycieczka do Warszawy w terminie 3 – 4 czerwca 2014 r., podczas której finaliści wraz z opiekunami zwiedzą miasto, Muzeum Geologiczne PIG-PIB, odwiedzają Centrum Nauki Kopernik oraz ogrody Biblioteki UW.

Finał polsko-litewski organizowany jest naprzemiennie - w Warszawie i w Wilnie. W tym roku polscy laureaci udadzą się na uroczystości finałowe do Wilna w terminie 5 - 8 czerwca br.

 Harmonogram konkursu

  • nadsyłanie prac – do 31 marca 2014 r. (w przypadku Oddziału Górnośląskiego PIG - PIB termin upływa 26 marca)
  • ogłoszenie listy laureatów - do 30 kwietnia 2014 r.
  • półfinały - 15-16 maja 2014 r.
  • finał ogólnopolski - 4 czerwca 2014 r.
  • finał polsko-litewski (dotyczy tylko części plastycznej konkursu) - 5-6 czerwca 2014 r.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie konkursu http://geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/konkurs

Autorzy: Monika Krzeczyńska i Michalina Ścibisz-Kosanowska

Uwaga! W dniu 31 marca 2014r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych. W całej Polsce otrzymano łącznie 2365 prac, w tym 1679 prac plastycznych i 686 prac pisemnych (449 prac gimnazjalnych i 237 prac ze szkół ponadgimnazjalnych). Listy laureatów półfinałów zamieszczone są na stronie konkursu. Laureaci na listach ustawieni są w kolejności alfabetycznej. O zdobytym miejscu laureaci ze szkół podstawowych dowiedzą się podczas uroczystości i rozdania nagród półfinałowych. Laureaci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają jeszcze przed sobą test wiedzy, który rozstrzygnie o zdobytym miejscu (nagrodzie lub wyróżnieniu). Test odbędzie się w dniu rozdania nagród.

Wróć do poprzedniej strony