Konkurs Nasza Ziemia - relacja z uroczystości półfinałowej

Uroczystość wręczenia nagród w półfinale konkursu dla województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego odbyła się 15 maja 2014 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie, organizującego etap półfinałów dla ww. województw, wpłynęły 574 prace. W konkursie plastycznym wzięło udział 393 uczniów szkół podstawowych. Na konkurs wiedzy wpłynęło łącznie 181 prac pisemnych (109 - gimnazja i 72 – szkoły ponadgimnazjalne).

Wydarzenie rozpoczęło się od testu wiedzy geologicznej zaplanowanego w ramach drugiej części teoretycznej konkursu. Test pozwolił wyłonić zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Pierwsze miejsce na poziomie gimnazjum zajął Maciej Dubaj z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Chełma.

Test przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej napisała uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie – Monika Barbachowska.

Kolejnym punktem uroczystości półfinałowej było powitanie uczestników konkursu przez sekretarza naukowego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr. hab. Stanisława Mikulskiego, prof. PIG – PIB, kierownika Muzeum Geologicznego PIG – PIB dr. Piotra Szreka oraz koordynatorów XV edycji konkursu Nasza Ziemia.

Po powitaniu nastąpiła długo oczekiwana, najmilsza część wydarzenia – wręczanie nagród oraz dyplomów dla laureatów i nauczycieli. Oprócz 25 nagród przewidzianych regulaminem, przyznane zostały liczne wyróżnienia ufundowane przez firmy, zakłady PIG-PIB, związki zawodowe PIG - PIB oraz pracowników Instytutu. Łącznie nagrodzono 55 uczniów.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, na pamiątkę zrobiono wspólne zdjęcie z „Dyziem” (model dilofozaura - maskotka Muzeum Geologicznego). Następnie przewodnicy oprowadzili uczestników konkursu po wystawie muzealnej. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na gorący poczęstunek.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie internetowej konkursu.

autorzy: Izabela Olczak – Dusseldorp i mscib

Wróć do poprzedniej strony