Kto zapłaci za rekultywację terenu po poszukiwaniach gazu?

Kto zapłaci za rekultywację terenu po poszukiwaniach gazu?

Rekultywacja wykonywana jest na koszt własny osoby, która spowodowała utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów (art. 20, ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: Dz.U z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).

W praktyce oznacza to, że za rekultywację terenu zapłaci operator koncesji.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska