Możliwości pracy w branży ropy i gazu

Planując karierę w branży ropy i gazu (Oil & Gas), warto już na samym początku zapoznać się z branżą. Pozwoli to ukierunkować swoją edukację oraz doświadczenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami.

Specyfika pracy w branży ropy i gazu

Część ze specjalistów pracuje w biurach oraz zakładach w standardowym wymiarze czasowym pracy. Inni pracownicy mogą pracować w terenie, w formie np. 2 lub 3-tygodniowych delegacji rozdzielonych od siebie odpowiednią ilością dni wolnych od pracy.

Przemysł naftowo-gazowniczy zajmuje sie pełnym cyklem procesów związanych z pozyskaniem i wprowadzeniem na rynek węglowodorów.

Są to:

 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż,
 • wydobycie surowców,
 • przeróbka surowców,
 • dystrybucja,
 • rafinacja,
 • sprzedaż produktów końcowych.

W praktyce stosuje się podział branży na trzy zasadnicze elementy:

 • upstream - poszukiwanie oraz wydobycie,
 • midstream - dystrybucja (np. rurociągami do oczyszczalni gazu, tankowcami do terminali LNG, rafinerii),
 • downstream - przygotowanie produktu końcowego (np. paliwa) oraz jego dystrybucja u klientów końcowych (na stacjach benzynowych).

Możliwości pracy w branży

Skupimy się na opisaniu sektora upstream, ponieważ jest on ściśle związany z rozwojem poszukiwań gazu łupkowego.

sektor upstream
Operatorem nazywa się podmiot, który posiada koncesję na poszukiwania oraz wydobycie na danym obszarze kraju.Nie realizuje on jednak prac wiertniczych - zajmuje się tym kontraktor, czyli wyspecjalizowana firma posiadająca własny sprzęt wiertniczy.

Jak widać na przedstawionym powyżej schemacie, w skład sektora upstream wchodzi wiele różnych działów, w których absolwent uczelni może znaleźć pracę.

Czy bez doświadczenia jest szansa na dobrą pracę?

Pracodawcy najchętniej zatrudniają pracowników posiadających już doświadczenie zawodowe. Co w takiej sytuacji powinien zrobić student lub absolwent bez doświadczenia?

Rozwiązanie wbrew pozorom jest dostępne dla każdego: liczy się każda dodatkowa aktywność studencka, w skład której może wchodzić działalność w kołach naukowych na  wydziale oraz w organizacjach i stowarzyszeniach, które bardzo często posiadają swoje lokalne oddziały przeznaczone typowo dla studentów.

Ważne są także praktyki - nie tylko te obowiązkowe, lecz w miarę możliwości również nadprogramowe, na które trzeba samodzielnie aplikować bezpośrednio w firmach.

Informacji na temat możliwości odbycia praktyk najlepiej szukać na targach pracy, konferencjach studenckich (gdzie również mają swoje stoiska potencjalni pracodawcy) oraz na stronach internetowych firm. Już teraz wiele przedsiębiorstw upstreamowych umożliwia aplikowanie na praktyki i staż poprzez formularz udostępniony w Internecie.

Kim mogę zostać w przyszłości?

Jest wiele ścieżek rozwoju kariery i wiele stanowisk, o których może myslec absolwent uczelni.

Wymieńmy najpopularniejsze:

 • geolog: zajmuje się określeniem właściwości skał, szukaniem złóż, szacowaniem wielkości zasobów złóż oraz doradza przy podjęciu decyzji o eksploatacji,
 • wiertnik: zajmuje się planowaniem prac i wyliczaniem sił zachodzących w procesie wiercenia. Najczęściej jest to osoba z ukończoną specjalnością wiertniczą bądź absolwent mechaniki i budowy maszyn,
 • hydrogeolog: specjalizuje się w wodach podziemnych, w przypadku poszukiwań gazu z łupków jest on konieczny do określenia relacji występujących wód względem złoża,
 • geofizyk: dokonuje pomiarów geofizycznych, określa prawdopodobieństwo występowania złoża węglowodorów,
 • mechanik: optymalizuje procesy wiercenia, kontroluje pracę świdra bądź projektuje części i maszyny potrzebne do poszukiwań i eksploatacji gazu,
 • ekonomista: szacuje opłacalność inwestycji, optymalizuje koszty realizowanych prac,
 • prawnik: doradztwo prawne w zakresie zgodności projektu oraz realizacji prac z aktualnie obowiązującym prawem,
 • inżynier chemiczny, płuczkowy: analizuje skład stosowanych płynów wiertniczych, dobiera i udoskonala ich recepturę.

autorzy: Bartłomiej Staszkiewicz, Paweł Zardzewiały - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Wróć do poprzedniej strony