Organizacje studenckie

Organizacje studenckie zrzeszają osoby chcące włączyć sie aktywnie w działalność naukową, społeczną lub kulturalne uczelni. Bycie członkiem organizacji i udział w organizowanych akcjach jest jednym ze sposobów zdobycia dodatkowej wiedzy, a także cennych umiejętności: pracy w grupie, odpowiedzialności, organizacji. Niewątpliwie, także przyszli pracodawcy patrzą życzliwiej na osoby, których cv zawiera wzmianke o działalności w organizacjach studenckich. Przedstawiamy najważniejsze organizacje studenckie, w których moga działać osoby zainteresowane branżą oil&gas.

SPE  - Society of Petroleum Engineers

SPE jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym  inżynierów i kadrę naukową związaną z szeroko pojętym przemysłem naftowo-gazowniczym. Członkostwo umożliwia wymianę poglądów poprzez ogólnoświatowe forum oraz zawężone grupy tematyczne, takie jak np. Production, Drilling.

W Polsce przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działa sekcja studencka SPE (AGH UST SPE Student Chapter) oraz "dorosła" sekcja dla doświadczonych profesjonalistów i młodych pracowników (Young Professionals).

Rejestracji jako członka stowarzyszenia można dokonać poprzez główną stronę internetową SPE, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje na temat warunków uczestnictwa. Członkostwo dla studentów jest bezpłatne (finansowane przez sponsorów), zaś dla „zwykłych” członków koszt wynosi  około 15 USD rocznie.

SPE utworzyło wiele ciekawych podserwisów oraz magazynów związanych z przemysłem wydobywczym. Funkcjonuje także biblioteka OnePetro, która udostępnia szeroki zakres artykułów i fragmentów prezentacji pochodzących z konferencji branżowych. SPE wspiera rozwój nauk o HSE (HSENow) i wydaje magazyn JPT, w którym są publikowane artykuły profesjonalistów i naukowców dotyczące nowych technologii w przemyśle upstreamowym.

Oficjalna strona SPE: www.spe.org

Sekcja studencka: www.spe.net.pl

SPE Poland: connect.spe.org/poland/Home/

 
EAGE - European Association Of Geoscientists And Engineers

Jest to europejskie stowarzyszenie skupiające ludzi zajmujących się naukami geologicznymi oraz inżynierów m.in. z przemysłu poszukiwawczego i budowlanego. W Polsce funkcjonuje sekcja studencka EAGE . Członkostwo dla studentów jest bezpłatne przez pierwszy rok. W kolejnych latach działalności należy umieścić opłatę w wysokości około 25 Euro.

W trakcie rejestracji w EAGE dokonuje się wyboru dziedziny, która najbardziej interesuje aplikującego. Kategorie związane są z geologią, geofizyką oraz inżynierią złożową. Na podstawie dokonanego wyboru jest przesyłana odpowiednio dobrana prenumerata magazynu First Break.

Strona internetowa: www.eage.org

 

AAPG - American Association of Petroleum Geologists

AAPG jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym przede wszystkim geologów naftowych. W Polsce istnieją dwie sekcje studenckie (Poznań i Kraków) oraz jedna dla profesjonalistów z przemysłu (Kraków). AAPG oferuje płatną subskrypcję dla swoich członków, oprócz tego są udostępniane pokaźne zbiory biblioteki z materiałami naukowymi.

Co roku organizowany jest Imperial Barell Contest, czyli konkurs dla studentów, którzy na podstawie realnych danych starają się rozwiązać zadania konkursowe polegające na np. oszacowaniu zasobów danego złoża.

Strona internetowa: www.aapg.org

 

SEG - Society of Exploration Geophysicists

SEG jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym geofizyków. Członkostwo w nim jest odpłatne. Aby dołączyć do grona członków tego stowarzyszenia należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej SEG.

 Strona internetowa: www.seg.org

 

SITPNIG - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

SITPNIG jest polskim stowarzyszeniem dla osób pracujących w branży naftowo-gazowniczej. Składa się z kół zakładowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rejestracja odbywa się poprzez dane koło, należy zebrać dwie opinie od dotychczasowych członków oraz uiścić odpowiednią składkę. Głównym celem SITPNIG jest wydawanie publikacji (m.in. "Vademecum Rafinerii", "A-Z Geofizyki") oraz integracja i edukacja członków. Oprócz tego redagowane jest czasopismo "Wiadomości Naftowe i Gazownicze".

SITPNIG rozdaje nagrody dla najlepszych absolwentów Wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Strona internetowa: www.sitpnig.pl

autorzy: Bartłomiej Staszkiewicz, Paweł Zardzewiały, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Wróć do poprzedniej strony